Stratejik Lider İletişimi


Etkili iletişim, organizasyon performansında fark yaratırken Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürler, CEO’lar ya da liderler için büyük önem taşır. Organizasyonunu hedeflere taşımak için yola çıkan bir liderin iyi iletişimci olması gerekir. Çünkü iletişim, liderin gerçek işidir ve lider de kurumsal itibarın en önemli parçasıdır. Lider için çalışanlar, paydaşlar, müşteriler, yatırımcılar, tedarikçiler gibi büyük kitleler ile kurulan iletişim mesajının iyi düşünülmüş olması ve en etkili iletişim aracının seçilmiş olması gerekir. İyi bir kurum sözcüsü olmak; iletişim danışmanı desteği ile hazırlanmakla mümkündür.