Yaratıcı İletişim Stratejileri


TimePR’daki yaratıcı iletişim pratiği, özetle etkileme sanatı üzerine kuruludur. Yani, hizmet verilen kurum ve marka mesajları, mevcut ve potansiyel müşterileri ile kilit paydaşlarını etkilemek için tasarlanır ve hayata geçirilir. Tasarlanan her hikaye, her proje; üretilen her içerik, her mesaj müşterilerimizin de işbirliğinde, organizasyonun iş hedefleri doğrultusunda tüm pazarlarda; yatırımcılar, medya, çalışanlar, iş ortakları ve tüketiciler ile buluşturulur. Hikaye tasarımı, içerik kurgusu ve marka yönetimi kimin neye ihtiyacı olduğuna göre şekillendirilir.