makale4

Yeni Nesil Medya Danışmanlığı

Hızla değişen dünyamız gibi halkla ilişkilerde de birçok değişim yaşanıyor. Peki, medya ve halkla ilişkiler dünyasında yaşanan bu değişeme nasıl adapte olmak gerekiyor? Halkla ilişkiler değişiyor, ancak geleneksel bir yönde değil. Kitle iletişim araçlarının sayılarının artması ile birlikte günümüzde insanların...

Read More
makale5

Yaratıcı İletişim Stratejileri

Bilginin, teknolojinin ve rekabetin küreselleşmesi ile birlikte yaratıcılık ve herkesten farklı, ezber bozan düşünce kavramları ön plana çıktı. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler rekabetin bundan böyle olmazsa olmazı. Her iyi halkla ilişkiler kampanyasının arkasında bir “Büyük Fikir” vardır. “Büyük Fikir” dediğimiz...

Read More
makale6

Stratejik Lider İletişimi

Kurumsal itibar, bir kurumun en değerli varlıklarından birisidir. Kurumsal itibarın neredeyse yarısını ise liderin imajı ve itibarı oluşturur. Bu nedenledir ki, liderin ve üst yönetimin bilinç, farkındalık ve iletişim becerilerinin gelişimi oldukça önemlidir. Liderlik, yol gösteren anlamına gelen “leden” kelimesinden...

Read More
Raporlama

Raporlama

Halkla ilişkiler son 10 yıl içerisinde hızlı bir gelişme süreci yaşadı. Bu gelişme neticesinde kurumlara hedeflerine ulaşmalarında katkı sunan halkla ilişkilerde ölçümleme ve değerlendirme, planlama sürecinin son ve önemli aşamalarından biri olarak yer alır. Bir organizasyona uygulanan halkla ilişkiler programı...

Read More
Marka Farkındalığı

Marka Farkındalığı

Marka rekabetinin yaşandığı günümüz dünyasında, tüketiciye markayı sevdiren ve tercih ettiren marka farkındalığının oluşturulması önemlidir. Hayatta kalabilmek, rakiplerin karşısında üstünlüğünü ortaya koyabilmek ve tüketicinin ilgisini yakalayabilmek için güçlü bir marka imajı ve farkındalığı yaratmak gerekir. Marka farkındalığı, marka kimlikleri olarak...

Read More