Tüm Hizmetlerimiz


Tüm Hizmetlerimiz

Yaratıcı İletişim Stratejileri

TimePR’daki yaratıcı iletişim pratiği, özetle etkileme sanatı üzerine kuruludur. Yani, hizmet verilen kurum ve marka mesajları, mevcut ve potansiyel müşterileri ile kilit paydaşlarını etkilemek için tasarlanır ve hayata geçirilir. Tasarlanan her hikaye, her proje; üretilen her içerik, her mesaj müşterilerimizin de işbirliğinde, organizasyonun iş hedefleri doğrultusunda tüm pazarlarda; yatırımcılar, medya, çalışanlar, iş ortakları ve tüketiciler ile buluşturulur. Hikaye tasarımı, içerik kurgusu ve marka yönetimi kimin neye ihtiyacı olduğuna göre şekillendirilir.

Stratejik Lider İletişimi

Etkili iletişim, organizasyon performansında fark yaratırken Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürler, CEO’lar ya da liderler için büyük önem taşır. Organizasyonunu hedeflere taşımak için yola çıkan bir liderin iyi iletişimci olması gerekir. Çünkü iletişim, liderin gerçek işidir ve lider de kurumsal itibarın en önemli parçasıdır. Lider için çalışanlar, paydaşlar, müşteriler, yatırımcılar, tedarikçiler gibi büyük kitleler ile kurulan iletişim mesajının iyi düşünülmüş olması ve en etkili iletişim aracının seçilmiş olması gerekir. İyi bir kurum sözcüsü olmak; iletişim danışmanı desteği ile hazırlanmakla mümkündür.

Stratejik Çalışan İletişimi

Çalışanların, iletişimin başlangıç ve bitiş noktası olduğuna inanıyoruz. En iyi liderler, çalışanlarını marka iletişimi açısından birer elçiye çevirenlerdir. Biz de tam olarak bu noktada, kontrollü ve mesajları doğru yansıtan adımlar atıyoruz.

Marka Farkındalığı

Markaların itibarı, yöneticileri olduğu kadar bizleri de ilgilendiriyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerinden kriz iletişime, stratejik marka iletişiminden algı yönetimine, ekosistem toplantılarından basın toplantılarına kadar müşterilerimizin göründüğü her noktada danışmanlık hizmeti veriyor, birlikte geliştirdiğimiz iletişim stratejileri doğrultusunda en iyi şekilde yansıtılmalarını sağlıyoruz.

Yeni Nesil Medya Danışmanlığı

Medya endüstrisi dijital dönüşümünü tamamlamakla meşgul. Teknolojideki ilerlemeler içeriğin ve bilginin nerede, ne zaman ve nasıl üretileceğini ve tüketileceğini değiştiriyor. Bizler TimePR olarak bizimle çalışan markalara bu değişim içerisinde nasıl doğru iletişim kanalları kurulabileceğini gösteriyor, bu alandaki tüm süreçleri yönetiyoruz.

Detaylı Raporlama

Günümüzde iletişim danışmanlığı, detaylı raporlanabilen, bilimsel ve bilgi temelli bir alandır. Atılan her adım, gerçekleştirilen her proje ya da medya hamlesi tarafımızdan beraber çalıştığımız kurumlara raporlanmaktadır.