YARATICI İLETİŞİM STRATEJİLERİ


TimePR’da yaratıcı iletişim öncelikle markayı anlamak ve dinlemekle başlar. Zira mevcut değeri orijinal şekilde anlatmak için marka/kurumu tanımak şarttır. Yaratıcı iletişim özetle etkileme sanatı üzerine kuruludur. Yani, hizmet verilen kurum ve marka mesajları, mevcut ve potansiyel müşterileri ile kilit paydaşlarını etkilemek için tasarlanır ve hayata geçirilir.

Tasarlanan her hikaye her proje; üretilen her içerik, her mesaj müşterilerin de işbirliğinde, organizasyonun iş hedefleri doğrultusunda oluşturulur. Akabinde tüm pazarlarda; yatırımcılar, medya, çalışanlar, iş ortakları ve tüketiciler ile buluşturulur. Hikâye tasarımı, içerik kurgusu ve marka yönetimi; kimin neye ihtiyacı olduğuna göre şekillendirilir.

Çünkü yenilikçi ve yaratıcı fikirler artık kurumlar için rekabetin olmazsa olmazı.

Peki, bir fikri yaratıcı yapan şey nedir? Büyük fikrin halkla ilişkiler kapsamında yaratıcı sayılabilmesi için sahip olması gereken nitelikler neler?

Bir şeyleri geleneksel yapılış yöntemleri ile çözümlemeye çalışmak yerine denenmeyen ve henüz bilinmeyenleri keşfe çıkmak önemlidir. Ancak her yeni fikir ilk etapta beraberinde risk taşıyabilir. Öncelikle fikirlerin davranışlar üzerinde değişiklik yaratabilmesi için hedef kitle için