PWN (Professional Women’s Network) toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyet dengeli bir toplumun oluşması için iş hayatındaki kadınların istihdamını ve kariyer gelişimini destekleyici faaliyetler üreten, online ve yüz yüze faaliyet gösteren, global bir sivil toplum kuruluşudur. Avrupa, Amerika ve Asya kıtasında 31 şehir ağına sahiptir. PWN İstanbul ise en büyük beş şehir ağından birisi olarak, İstanbul’da çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi için: www.pwnistanbul.net – www.pwnglobal.net