Tag Archives: ölçümleme


Halkla İlişkilerde Ölçümleme

Halkla ilişkiler son 10 yıl içerisinde hızlı bir gelişme süreci yaşadı. Bu gelişme neticesinde kurumlara hedeflerine ulaşmalarında katkı sunan halkla ilişkilerde ölçümleme ve değerlendirme, planlama sürecinin son ve önemli aşamalarından biri haline geldi. Bir organizasyon için yürütülen halkla ilişkiler programı...

Read More