2 Eylül

Listen


Markaları dinliyoruz. Her markanın bir hikayesi vardır. Bizler her iletişim sürecinin başında yaptığımız arama toplantıları ve derinlemesine sorularla o hikayeleri, onların kelimelerinden dinleyip anlıyoruz.