23 Kasım

Global Köyde İletişim


Dünyanın pek çok farklı köşesindeki insanlar, televizyon programları yoluyla aynı haber ve olayları izliyor. Aynı reklam kampanyalarını takip ediyor. İletişim hiç olmadığı kadar hız kazanıyor. Araç mesajın ta kendisi haline geliyor. Ve dünya küçük bir köye dönüyor…

Kanadalı yazar Marshall McLuhan’ın 52 yıl önce ilk kez dile getirdiği Global Köy (The Global Village) kavramı, iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla bugün daha çok tartışılan bir konu haline geldi.

McLuhan, özellikle elektronik iletişimin artmasıyla birlikte, dünyanın küçük bir topluluk gibi olacağını dile getirmişti. Gelişen kitle iletişim araçlarının zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırdığını, dünyanın küresel bir köye dönüştüğünü savunan McLuhan, iletişim çağında ‘mesaj’ kavramını yitirip ‘aracın’ mesajın kendisi haline geldiğini savunmuştu.

Aradan geçen yarım yüzyıl bizi McLuhan’ın tezinin doğruluğuna sürüklüyor. Her yeni iletişim teknolojisi dünyayı başka biçimde algılamamıza yol açıyor. Sosyal medyanın hızı, kamusal alanın siber dünyaya taşınması verilen mesajların da şekillerini değiştiriyor.

McLuhan: “Anlamak, algılamak ve adlandırmak insan zihinsel sürecinin bir sonucu olmaktan çıkmış, elektronik sistemlerin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan bu elektronik dünyanın bir uzantısı haline gelmiştir.” diyor. Verilmek istenen mesajın araç ile şekillendiğine dikkat çeken McLuhan; “Bir öykünün sözle anlatılması, sahnede oynanması, bir radyodan aktarılması veya televizyonda sergilenmesi o hikâyenin ilettiği mesajı alan kişi tarafından farklı anlamlar kazanır” diye de sözlerine ekliyor.

McLuhan’a göre elektronik medya ile birlikte sözel gelenek de yeniden oluşuyor. İnternet çağında yazılan herhangi bir cümlenin bütün dünyayı retweet ederek dolaştığını düşündüğümüzde Global Köy kavramı internetin hızlı erişimi sayesinde yeniden ruh buluyor. E-postalar, interaktif bloglar, tweetler ve sosyal medya 20. yüzyıl geleneksel kitle iletişim araçları kaynaklarının yerine geçiyor.

Elektronik çağda yeni medya aygıtlarıyla ile birlikte insanoğlu, iletişimin şeklini değiştiriyor. Böylece markalar iletişim stratejini ağırlıklı olarak dijital medya üzerine kurguluyor.