24 Mart

Koruncuk Vakfı Büyüyor


42 yıldır temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki çocukların toplum içinde özgüvenli bireyler olarak yer almaları için çalışan Koruncuk Vakfı, Koruncukköy Bolluca’da “El Ver Yuva Olsun” adıyla başlattığı büyüme projesinin tanıtımı amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Daha çok çocuğa, yüksek kalite ve standartta hizmet sunabilmek amacıyla başlatılan proje üç etapta tamamlanacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanan Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Öğrenci Yurdu ile İstanbul Bolluca ve İzmir Urla Koruncukköyler’deki toplam kapasite yüzde 40 oranında artacak. Projenin tüm etapları tamamlandığında Vakıf eğitim, sosyal ve spor ünitelerine sahip ortaokul ve ortaöğretim kız ve erkek yurtlarıyla toplamda 500 çocuğa hizmet vermeyi hedefliyor. Vakıf büyüme hedeflerine paralel olarak ayrıca, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak, çocukların aileleri ile birlikte güçlendirilmesini esas alan “aile temelli hizmet” anlayışına ağırlık verecek. Vakıf, bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalar ve AB destekli projeler ile değişen çocuk koruma politikalarına katkı sağlamak üzere çalışıyor.

Koruncuk Vakfı akademik başarı şartı olmadan, okumak isteyen ama sosyo-ekonomik olarak eğitime erişimleri risk altındaki çocukları kabul ediyor. Bu yanıyla Koruncuk Vakfı, çocukların eğitime erişimleri için bakım ve barınma ihtiyacını karşılayan, sosyo-kültürel gelişimlerine destek veren Türkiye’deki tek vakıf olma özelliğini taşıyor.

Koruncuk Vakfı Yeni Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray oldu

23 Mart 2021’de gerçekleştirilen Koruncuk Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2012’den beri Vakfın Başkanlığını yürüten Av. Figen Özbek, Onursal Başkan oldu. Vakfın Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı ise Av. Dr. Z. Figen Samuray oldu.

Onursal Başkan Av. Figen Özbek basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, 10 yıla yakın bir süre başarıyla icra ettiği Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yönetim kurulu üyelerinden ve meslektaşı Av. Dr. Figen Samuray’a teslim ederek, “Koruncuk Vakfı, çalışmalarıyla sivil toplum alanında daima örnek gösterilen çok değerli bir vakıftır. Sayın Samuray’ın enerjisi ve birikimleri ile Vakfımızın misyon ve hedeflerini çocukların başarıları için daha yükseklere taşıyacağına inancım tam. Kendisine başarılar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum” dedi.

Hedef 500 çocuğa hizmet verebilecek kapasiteye erişmek

Daha çok çocuğa yuva olabilmek için Koruncukköyler’deki fiziki hizmet kapasitesini artırmak üzere yola çıktıklarını belirten Koruncuk Vakfı Onursal Başkanı Av. Figen Özbek, “Vakfımız 42 yıl içinde, yüzlerce çocuğu hayata hazırladı. Ben bu sürenin 30 yılında, çocuklarımızı bebekliklerinden, gençlik yıllarına kadar izlemek ve onlara liderlik etmek imkânına sahip oldum. Bu nedenle çok mutluyum. Vakıf olarak çalışmalarımızın her zaman çocuklar için faydalı ve sürdürülebilir olması için uğraştık. Büyüme adımlarımızın ilki olan, 2019’da hizmete açtığımız Koruncukköy Urla’dan sonra, şimdi sıra Koruncukköy Bolluca’da. 16 Mart 2021 tarihinde Arnavutköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Haşim Baltacı’nın katıldığı bir törenle temelini attığımız Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Yurdu ile buradaki 3 etaplı, “El Ver Yuva Olsun” adını verdiğimiz büyüme projesinin birinci etabını başlatmış olduk. Projenin tüm etapları tamamlandığında, yüksek kapasite ve standartlarda, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki kız ve erkek çocukların eğitimlerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini destekleyen çağdaş bir komplekse sahip olacağız. Dileğimiz, ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim ve öğretim olanakları sunarken, aynı zamanda onlara sıcak ve özlenen bir yuva olabilmek. En kısa zamanda Koruncukköy Bolluca ve Urla’da, toplam 500 çocuğa hizmet verebilecek kapasiteye erişmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla herkesi yurt binamızın yapımına el vermeye çağırıyorum” dedi.

Yeni yurt binasına Yetişkin bir Koruncuk’un eli değdi

Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Yurdu binasının mimari ekibinde Koruncukköy Bolluca’da yetişmiş, bugün bir mimar olarak hayata atılan bir Koruncuk’un yer aldığını sözlerine ekleyen Koruncuk Vakfı Onursal Başkanı Av. Figen Özbek, “Bütün çocukluğu Koruncukköy Bolluca’da geçen Rıdvan Kara, çocukların günlük yaşam pratiklerini mimari tasarıma aktararak, işlevsel bir binanın ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Onun kendine güvenli, yarına umutla bakan meslek sahibi bir yetişkin olarak, genç kardeşleri için verdiği katkı Vakfımız için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

“Büyük hedefler ve profesyonel bir ekiple yeni döneme hazırız.”

Toplantıda konuşan Vakfın Yeni Dönem Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray köklü, çağdaş, ilkeli ve şeffaf yapısı ile daima örnek gösterilen bir Vakfın başkanlık görevini üstlenmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, profesyonel bir ekiple ve yüksek motivasyonla yeni döneme hazır olduklarını söyledi. Vakfın, sahip olduğu ilkelerle bugünlere gelinmesinde Onursal Başkan Av. Figen Özbek’in büyük emeği geçtiğini, Vakıf’daki pek çok önemli değişime ve başarılı projeye liderlik ettiğini söyleyen Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray, “Sayın Figen Özbek’den devraldığımız bu değerli emaneti aynı titizlik, kararlılık ve disiplinle daha ileriye taşıyacağız. Aslında, kendisine tam olarak veda etmiyoruz. Bilgi ve deneyimiyle 2 yıl boyunca Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapacak” dedi.

“Çocukları aileleri ile birlikte güçlendireceğiz”

Koruncuk Vakfı’nın gerek çocuk kabulde gerekse verdiği hizmet kapsamı itibariyle Türkiye’de tek olduğunu vurgulayan Koruncuk Vakfı Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray, akademik başarı şartı olmadan, okumak isteyen ama koşulları buna elvermeyen çocukları kabul ettiklerini söyledi. Çocukların eğitime erişimleri için bakım ve barınma ihtiyacı ile birlikte, sosyo-kültürel gelişimlerine de destek verdiklerini belirten Av. Dr. Z. Figen Samuray yeni dönemde bir yandan büyürken diğer yandan verdikleri hizmetin sürdürülebilirliğine odaklanacaklarını ifade etti.

Av. Dr. Z. Figen Samuray sözlerine şöyle devam etti: “Çocuk bakımında sürdürülebilirliğin en önemli koşulu, çocuğun iyilik haline etki eden unsurların birlikte iyileştirilmesidir. Bu unsurların başında çocuğun ailesi gelir. Eğer, çocukların ebeveynleri ve kardeşleri ile olan ilişkilerini sağlam ve kalıcı hale getirmez, aileleri bu doğrultuda güçlendirmez ve verilen hizmetin devamlılığını sağlamazsanız, çocukta oluşan iyilik halinin devam etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, dünyada ve Türkiye’de çocuğun korunmasına yönelik sosyal politikalarda aile temelli bakım hizmetlerine ağırlık verilmeye başlandı. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak, Koruncuk Vakfı olarak bundan böyle, çocukların aileleri ile birlikte güçlendirilmesini esas alan bir hizmet anlayışına ağırlık vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız ve AB destekli yürüttüğümüz projelerden edindiğimiz deneyimle, ülkemizin değişen çocuk koruma politikalarına katkı sağlamak için hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.”

Aileye psiko-sosyal destek için yeni Aile Danışma Merkezi

Çocukların aileleri ile güçlü ilişkiler kurabilmesi için çocuk dahil ailedeki herkesin psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray sözlerine şöyle devam etti: “Aile bağlarını güçlendirmek ve sürekli kılmak amacıyla, Onursal Başkanımız Av. Figen Özbek’in adını verdiğimiz Aile Danışma Merkezi’ni hizmete açtık. Bu merkez ile ailelerin sorun çözme kapasitelerini geliştirmek, anne-baba ve kardeş ilişkilerini iyileştirmek için koruyucu, önleyici, eğitici türde bir danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Çocuğun psiko-sosyal gelişimi söz konusu olduğunda aile kilit öneme sahip. Aile Danışma Merkezi ile sadece Koruncukköyler’de yaşayan çocuklarımızın değil, ihtiyaç duyan her ailenin bu hizmetlerden yararlanmasını hedefliyoruz.”

STK, vakıf ve derneklerle güçlü iş birlikleri

“Sivil toplum çalışmalarında iş birliği esastır. Koruncuk Vakfı olarak çocuk koruma alanında faaliyet gösteren çok değerli vakıf ve derneklerle birlikte çalışıyoruz. Çocuklarımızın gerek ortaöğretim gerekse üniversite eğitimleri veya meslek edinmeleri sırasında sosyo-kültürel gelişimleri, kariyer planlamaları ve hayata daha kolay hazırlanmaları için Türk Eğitim Vakfı ve Çağdaş Eğitim Vakfı gibi ülkemizin önde gelen STK’ları, vakıf ve dernekleri ile karşılıklı iş birliği protokolleri imzaladık.”

Her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı

“Koruncuk Vakfı olarak her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı sunulmasını destekliyoruz. Bu doğrultuda 0-6 yaş arasında annesi ile ceza infaz kurumlarında kalmakta olan bebek ve çocuklar ile 12-18 yaşlarında, hükümlü ve tutuklu çocukların eğitim ortam ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu iş birliğimizin artarak devam edeceğini umuyoruz.”