26 Temmuz

OBASE-PR-Gorsel

OBASE Borsa’da Satış Yolu İle Halka Arz Oluyor


Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE’in halka arz süreci başladı. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname, 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 22 Temmuz 2022’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. OBASE’in paylarının halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. Borsa’da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda, tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” yöntemi uygulanacak.

Talep toplama tarihleri 28-29 Temmuz 2022 olarak belirlenen halka arzda, 1,00 TL nominal değerli paylar 10,50 TL’den Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “OBASE” kodu ile satışa sunulacak.

OBASE paylarının halka arzında, şirketin sermayesinin 35.000.000 TL’den 45.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet ve mevcut ortaklara ait 3.500.000 TL nominal değerli 3.500.000 adet paylardan oluşan toplam 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet B Grubu payların satışa sunulması planlanıyor. Halka arz sonrasında, OBASE’in halka açıklık oranının %30,77 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.  Şirket paylarının halka arzı, “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirileceği için tahsisat grubu bulunmuyor.

Halka Arz Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi…
Kurumun halka arz sürecine ilişkin detaylar düzenlenen bir basın toplantısı ile katılımcılara aktarıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve halka arz sürecini değerlendiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, “Sermaye piyasalarının derinleşmesini ve gelişmesini temel misyonlarından biri olarak belirlemiş bir banka olarak, OBASE’in halka arzına aracılık etmekten ve bu çerçevede sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. OBASE paylarının halka arzının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan OBASE’in halka arzına aracılık eden Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ, halka arzın yapısı hakkında bilgi vererek konuşmasına şöyle devam etti: “OBASE, deneyimli ve iyi yetişmiş kadrosu ile sadece ülkemizde değil yurt dışında da katma değeri yüksek projelere imza atan ve atmaya devam edecek olan nitelikli bir teknoloji şirketi. Özellikle veri analitiği ve yapay zeka konularında gelecekte adından sıkça söz ettireceklerine inanıyoruz. Bu kapsamda halka arzımızın herkes için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Ana motivasyon: Uluslararası Pazarda Çevik Büyüme

Halka arz sürecini ve şirketin hedeflerini aktaran OBASE’in kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Dal; “Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden biri olarak başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, ulaşım, lojistik, finans, sigorta, ilaç gibi pek çok farklı sektördeki ulusal ve uluslararası şirkete, 223 kişilik deneyimli kadromuz ile şirketlerin veriye dayalı yönetim yetkinliğini artıran çözümler sunuyoruz. Dijital dönüşüm ve verimlilik, tahminleme, optimizasyon, veri madenciliği ve ileri analitik, veri ambarı ve veri yönetimi, nesnelerin interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük veri analitiği, doğal dil işleme, görüntü, video işleme teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, mobil teknolojiler ve karar destek sistemleri gibi birçok teknoloji alanında proje geliştirmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge merkeziyiz. Akademik iş birliklerimiz ve sektör deneyimlerimizle projeden ürüne, üründen değere dönüşen çözümlerimizle global bir şirket olma yolunda, yatırımcılarımızla büyümek en büyük hedefimiz.”

Ana motivasyonlarının uluslararası pazarda büyümek olduğunu dile getiren Dal, “Bunu yaparken, emin adımlarla, daha kurumsal bir şirket yapısı ile ilerlemek istiyoruz. OBASE’in 27 yılda edindiği bilgi birikimi ve deneyimini, müşterileri ve iş ortaklarıyla olan etkileşimini değere dönüştürmek için doğru zamanın geldiğine inanıyoruz. Ana faaliyet alanımız olan, veriye dayalı yönetim yetkinliğini artıran çözümlerimiz ile her geçen gün büyüyen bu pazarda, halka arzımızla ailemize katılacak yatırımcılarımız ile birlikte daha hızlı koşacağımıza inanıyoruz.”
Halka arz sonrası için farklı motivasyon kaynakları olduğuna da değinen Dal, “Globalleşme önem verdiğimiz bir konu. Çözümlerimizi yurt dışında daha fazla duyurmayı arzu ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri pazara daha hızlı sunmak için satış gücümüzü artırmak ve ürünlerimizin pilot çalışmalarını gerçekleştirmek bizim için önemli. Yurt dışı pazarındaki iş hacmimizi artırmanın, büyümemizin ana destekçisi olacağına inanıyoruz.”

Entelektüel sermayeye yatırım ve dolayısıyla çalışanlar ile uzun süreli birliktelik kuracak bağlara da büyük önem verdiklerini anlatan Dal, “Entelektüel sermayeyi ve mevcut bilgi birikimini korumanın adımlarımızı sağlamlaştırdığına inanıyoruz. Kurumsallaşma yolunda yönetimsel olarak atılan doğru adımların tüm iş süreçlerimize ve özellikle de yurt dışındaki gücümüze güç katacağını düşünüyoruz” dedi.

Halka Arz Geliri Nasıl Kullanılacak?
Halka arz sonrasındaki fon kullanımı ve şirket hedefleri hakkında da bilgi veren Dal; “Halka arz sonrasında elde edilecek gelirlerin yaklaşık %25-%30’luk kısmını yeni ürün, çözümlerin finansmanı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesinde, yaklaşık %30-%35’lik kısmını Şirket’in yurt dışındaki satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek yurt dışı yatırımlarının finansmanında, yaklaşık %10-%13,75’lik kısmını yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesinde, yaklaşık %10-%13,75’lik kısmını insan kaynakları yatırımlarında ve %15-%17,5’lik kısmını ise şirket satın alımlarında kullanmayı planlıyoruz. Hem OBASE hem de ABD’de kurulu bağlı ortaklığımız OBASE Inc. üzerinden yapacağımız insan kaynakları ve pazarlama yatırımlarımızla, halen satışlarımız içinde %23 olan ihracat payımızı artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışında satışa sunulacak ürünlerimiz ile ilgili yeni yatırımların yapılması, pazar araştırmaları geliştirilmesi, pilot uygulamaların hayata geçirilmesi ve yurt dışı marka bilinirliğinin artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların satın alınması ya da ortaklıklar geliştirilmesi konusu da bir diğer önemli gündem maddemiz. Bu sayede yeni pazarlara girme, ürün portföyümüzü genişletme ve pazar payımızı artırma planları yapıyoruz. Halka arzdan sermaye artırımı yolu ile gelen tüm gelirler şirket ve sektörün büyümesi amacıyla kullanılmış olacak” dedi.

Kamuoyu Aydınlatma Bilgisi (Disclaimer)
“Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; OBASE’in internet sitesinde (www.obase.com) ve Şirket’in halka arzına aracılık edecek Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde (www.kalkinma.com.tr – www.ziraatyatirim.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, anılan internet sitelerinde yayımlanmış olan halka arz edilecek paylara ilişkin İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”