5 Mayıs

Sıcaklık Stresi Ruminantlarda Küresel Sorun Haline Geldi


Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition uzmanları, değişen iklim koşullarının tüm çiftlik hayvanlarını ve çiftlik verimliliğini olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Trouw Nutrition’ın 100 yıllık global tecrübesi ve çiftlikten sofraya bakış açısıyla geliştirdiği özel premiks formülasyonu Maxcare Celsius, hayvanların sıcaklık stresiyle mücadele edebilmelerine katkı sağlıyor. Zengin içerikli Maxcare Celsius, süt ve besi sığırlarında sıcaklık stresinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına olanak tanıyor

Sıcaklık stresinin maliyeti çok ağır

Güneşten gelen ışıma enerjisi çevresel ısıyı artırdıkça, ineğin vücut sıcaklığı ile çevresel sıcaklık arasındaki fark azalıyor. Bu da dünya çapında hayvan çiftliklerinin en önemli sorunlarından biri olan sıcaklık stresine neden oluyor. Değişen iklim koşulları ve artan sıcaklıklar ile birlikte görülen sıcaklık stresi; beslemeyi, vücut sıcaklığını, bakım gereksinimlerini, metabolik süreçleri, yem etkinliğini, süt verimini ve üreme etkinliğini, davranışlarını ve hastalıklara karşı direnci etkiliyor. Ruminant hayvanların bulaşıcı hastalıklara yatkınlığını artıran sıcaklık stresi önleyici stratejiler hayata geçirilmediğinde ise yüksek ölüm oranları görülüyor. Küresel ısınma ile önem kazanan sıcaklık stresinin sadece çiftlikler için değil ulusal ekonomiler için de yıkıcı etkileri olacağı raporlanıyor.

Cornell Üniversitesi’nin 2022 yılında sunduğu bir çalışmaya göre konuyla ilgili yeteri kadar önlem alınmazsa bu yüzyılın sonunda hayvan üreticileri yılda 15 ila 40 milyar dolar arasında mali kayıpla karşı karşıya kalabilir.

Sıcaklık stresi yem tüketimini etkiliyor
Trouw Nutrition uzmanlarına göre; hayvancılıkta yüksek çevre sıcaklığı, en yaygın stres faktörleri arasında yer alıyor. Şiddetli yaz sıcakları, verimliliği inek başına yüzde 80 düşürürken, üreme performansı da yüzde 20 oranında geriliyor. Sıcaklık stresi durumunda azalan süt veriminin kök nedeni, ineğin stres nedeniyle yem tüketimini azaltması olarak gösteriliyor. Trouw Nutrition tarafından yapılan çalışmalar, yaz aylarında yem tüketiminin kış aylarına oranla yüzde 35’e, süt veriminin de yüzde 25’e kadar düştüğünü gösteriyor. Yem tüketimin önemli düzeyde düşmesine rağmen süt veriminin daha az düşmesi hayvanın vücut rezervlerini kullanarak süt vermesinden kaynaklanıyor (kondisyon kaybı-negatif enerji dengesi).

Sıcaklık stresiyle mücadelede besleme etkili
Özellikle yaz aylarında artış gösteren sıcaklık stresi sorunuyla mücadelede, hayvan besleme stratejisi büyük önem taşıyor. Trouw Nutrition tarafından, sıcaklık stresinin süt ve besi sığırları üzerindeki etkisini azaltma hedefiyle geliştirilen Maxcare Celsius; korunmuş aminoasitler, rumen düzenleyiciler ve yavaş salınım özelliğine sahip doğal tampon maddeler ile yem tüketimini teşvik eden özel katkıları içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren Maxcare Celsius; oksidatif stresi ortadan kaldırıyor. Sıcaklık stresinin neden olacağı verim ve performans kayıplarını azaltan ürün; kullanım kolaylığı ile de ön plana çıkıyor. Hayvanların sıcaklık stresi nedeniyle yaşayabileceği problemlerin önüne geçilmesine yardımcı olan Maxcare Celsius ile hayvanların verimliliği, çiftliklerin kazancı artıyor.