22 Mart

Stratejik Lider İletişimi


Kurumsal itibar, bir kurumun en değerli varlıklarından birisidir.
Kurumsal itibarın neredeyse yarısını ise liderin iletişimi ve itibarı oluşturur. Bu nedenledir ki, liderin ve üst yönetimin bilinç, farkındalık ve iletişim becerileri oldukça önemlidir.

Liderlik, yol gösteren anlamına gelen “leden” kelimesinden gelmektedir. Kurumsal hayatta liderler, kurum sözcülüğünü üstlenen ve rol model kişi olarak bilinir. Ancak bazı liderler başarılı, bazıları ise başarsızdır. Başarının anahtarı liderin sahip olduğu nitelik ve beceriler ile ilgilidir.

İşte başarılı liderlerin yönetim becerilerini daha da geliştirmelerini sağlayacak 5 strateji:

1- Liderler, iyi dinleyici olmalı!

Liderler birkaç kilit strateji ile birlikte iletişim becerilerini geliştirerek ve tam anlamıyla uygulamaya koyarak sürdürülebilir başarıyı elde edebilirler. Peki, bir yönetici/lider olarak ne kadar iyi bir dinleyicisiniz? Çalışanlarınızı dinlemenin ve onlar tarafından dinlenmenin önemini farkında mısınız?
Yaşanan en büyük problemlerden biri “iletişim”. İletişimin yüzde 90’ı sözeldir ve başarılı ve sürdürülebilir bir iletişim için dikkatli ve etkin dinlemek gereklidir. İyi iletişim kuramayan liderler; çalışanların bağlılığının yok olmasından kurum hedeflerini gerçekleştirememeye, çalışanlarla sağlanan uyumun bozulmasından başarısızlıkla sonuçlanan ve kaybolan bir itibara kadar birçok olumsuzlukla karşılaşabilir.

En etkili liderler, ne zaman susmaları gerektiğini ve ne zaman konuşmaya başlayacaklarını bilen liderlerdir. Bu durum özellikle 3 temel durumda önemlidir:

Aşırı duygu yoğunlukları yaşandığında: Kızgınlık, heyecan gibi birçok duygu durumlarını görmezden gelen liderler çalışanları ile aralarında uzaklık oluşturarak ilişkilerine zarar verirler.

Ekip ortamında: Ekip ortamı birçok kişiliği, farklı dinamikleri ve önem sırasında birbiriyle yarışan konuları bir arada bulundurur. Dolayısıyla, eğer lider dikkatli bir şekilde onları dinlerse herkesin aynı amaç için çalıştığına emin olur. Dinlemek, ayrıca yöneticilerin problemleri tanımlamalarına ve irdelemelerine yardımcı olur.

Çalışanlar fikirlerini paylaşırken: Çalışanlar fikirlerini paylaşırken bir liderin onları dinliyor olması önemlidir. Dinlenilmeyen çalışanlar bir süre sonra fikir önerisinde bulunmazlar, bu da yaratıcılıklarını ve uzmanlıklarını kullanmayacakları anlamına gelir.

2-Liderler, kolaylaştırıcı iletişim kurmalı!

Kolaylaştırıcı iletişim, sadece dinliyor olmaktan daha önemlidir. Bu beceriye sahip olmak 3 adımdan oluşuyor:

  • Söyleneni duymak,
  • Asıl konuya entegre etmek,
  • Konuşmayı ileriye götürecek bir şey söylemek.

3-Liderler, bilgi için sorgulamalı!

Birçok lider, bilgiye ihtiyaç duyar ancak bunu nasıl elde etmeleri gerektiğini bilmezler. Benzer şekilde çalışanlarının bu bilgiye sahip olma olasılıkları varken bunu ortaya çıkarmak liderin becerisidir. Yöneticiler, iyi sorular sorarak iletişimin sınırlarını daha da genişletebilirler. Bunlar açık uçlu sorular, kapalı uçlu sorular ya da rahatsız etmeyecek derecedeki kişisel sorular olabilir.

4-Liderler, hoşgörülü olmalı ve sağduyu kullanmalı!

Liderler için konuşmak kadar önemli olan bir diğer nokta da ne zaman konuşulmaması gerektiğini bilmektir. Çalışanlar bazı durumlarda yöneticilerinden rehberlik edilme, yönlendirilme ve hatta korunmak isterler. İşte bu durumlardan bazıları:

  • Çalışanlar arasında yaşanan doğrudan çatışmalar,
  • Davranışlarından duyulan endişe,
  • Çalışanın önemli derecede düşen performansı,
  • Özel veya sağlık sorunu yaşaması durumu,
  • Özgün bir öneri duymak istemeleri halinde liderin sağduyulu hareket etmesi ve çalışanlarına bunu yansıtması önem taşır.

5-Liderler, çalışanlarını iş birliği içerisinde yönetmeli!

İletişim stratejileri önerilerinin sonuncusu, yönetmektir. Birçok yönetici, çalışanlarını neyi nasıl yapmaları ile ilgili kendi istekleri doğrultusunda yönlendirir. Ancak unutulmamalıdır ki çalışanların daha verimli bir şekilde çalışmaları, samimi bir ortam ve birlikte oluşturulacak iş birlikçi ruh ile mümkündür. Önemli olan, çalışanlara neyi ne zaman yapmaları gerektiği ile ilgili net yönlendirmeler verebilmektir. Özellikle de karmaşık durumlarda ya da verimliliğin önemli olduğu durumlarda bu daha da kritiktir.

Bu becerilere sahip iyi iletişimci liderler, organizasyonu hedeflerine doğru kolayca taşıyabilir. Çünkü iletişim, liderin en önemli işidir ve lider de kurumsal itibarın en kilit ismidir.

*TimePR’ın müşterileri adına sürdürdüğü stratejik iletişim yönetimi hizmetleri için gerekli tüm metinsel içerikleri üreten deneyimli iletişim danışmanları tarafından üretilmiştir. 

 

TÜM MAKALELER