MEDYA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ



Medya endüstrisi dijital dönüşümünü tamamladı. Teknolojideki ilerlemeler içeriğin ve bilginin nerede, ne zaman, nasıl üretileceğini ve tüketileceğinin de şeklini değiştirdi. Yeni nesil PR ajansı olarak bizimle çalışan markalara bu değişim içerisinde nasıl doğru iletişim kanalları kurulabileceğini gösteriyor, bu alandaki tüm süreçleri yönetiyoruz.
Dijital dünya ve kodlarına uygun içerik ve iletişim stratejileriyle çalıştığımız kurumların medyadaki görünümünü artırıyor, ürün ve hizmetlerinin dijital dünyada doğru konumlanmasını sağlıyoruz.

Kitle iletişim araçlarının sayılarının artması ile birlikte günümüzde insanların dinlenildiği, interaktif iletişim kurulduğu bir iletişim modeli yer alıyor. Yaptığımız tüm çalışmalar çift yönlü, döngüsel bir iletişim modelini kapsıyor.

Tüketicinin artık fikirlerinin ve kararlarının da önemli bir hale geldiği günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle medya endüstrisi geleneksel görünümünden kurtuluyor.
Geleneksel ve sosyal medyada mesajınızın kaç kişiye ulaştığı, nasıl tepkiler aldığınız, hedef kitlenizin yaptığınız çalışmayı beğenip beğenmediğini anlamak ve bu verilere göre iletişim çalışmalarınızı revize etmenin markayı başarıya götüreceği bilinci yaygınlaşmaya başlıyor.

TimePR olarak dünyayı ve akademik literatürü tarıyor, bu noktalardan edindiğimiz bilgileri süzgeçten geçirip kurumlarımız için yeni nesil medya stratejileri belirliyoruz. İletişimin değişimine değer vererek çalışmalarımızı şekillendiriyoruz.