STRATEJİK ÇALIŞAN İLETİŞİMİTimePR, çalışanların iletişimin başlangıç ve bitiş noktası olduğuna inanır. En iyi kurumlar, çalışanlarını marka iletişimi açısından birer elçiye çevirenlerdir. TimePR, tam olarak bu noktada kontrollü ve mesajları doğru yansıtan adımlar atar.

Günümüzde kurumlar için işgücü ile iletişim artık hayati önem taşıyor. Ancak şunu iyi bilmek gerekiyor ki; iç iletişim yalnızca çalışanlarla konuşmak anlamına gelmiyor.
Mesajın tasarlanmasından etkinlik yönetimine, liderin bilgilendirilmesinden kurum içi yayınlara kadar her şeyin çok iyi planlanması gerekiyor.

Söz konusu kurumun çalışanların, algı haritasının neresinde olduğunun belirlenmesi, varılmak istenen nokta, o noktaya nasıl ulaşılmak istendiği çalışan iletişiminde önem kazanıyor.

Tek bir araç, yazılım ya da yaklaşım maalesef bir firmanın tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İletişimin çalışan ekiple, değişen koşullarla ve firmanın dinamikleriyle devamlı değişen, evirilen bir yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde atılacak stratejik adımların çok iyi kurgulanması gerekiyor.

Bu nedenle atılan tüm adımların mutlaka doğru planlanması ve hedeflenen amaca uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor.

TimePR, kurumların adeta bir iç birimiymiş gibi çalışarak, stratejik çalışan iletişimi konusunda yaratıcı ve yenilikçi adımlar atıyor.