STRATEJİK LİDER İLETİŞİMİYaratıcı iletişim danışmanlığı ajansı TimePR’ın tasarladığı her hikâye, her proje, üretilen her içerik, organizasyonun iş hedefleri doğrultusunda kurgulanarak, yatırımcılar, medya, çalışanlar, iş ortakları ve tüketiciler ile buluşturulur. Etkili iletişimin, Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürler, CEO’lar ya da liderler için büyük önem taşıdığının bilincinde olan TimePR, itibarın en önemli mimarı olan liderin iyi iletişimci olması gerektiği inancıyla kurum sözcülerine Stratejik Lider İletişimi desteği sunar.

19 ülkede yıllık 250 milyon dolar üzerinde gelir eden 1700 şirketin yöneticisi ile yapılan bir araştırma: Kurumsal itibarın yüzde 45’ini CEO itibarının oluşturduğunu gösteriyor. Türkiye için bu rakam yüzde 57’ye kadar yükseliyor.

Bu nedenle kurum sözcüsünün kanaat önderi olarak konumlandırılması büyük değer taşıyor.

Organizasyonunu hedeflere taşımak için yola çıkan bir liderin iyi iletişimci olması gerekiyor. Çünkü iletişim, liderin gerçek işidir ve lider de kurumsal itibarın en önemli parçasıdır. Lider için çalışanlar, paydaşlar, müşteriler, yatırımcılar, tedarikçiler gibi büyük kitleler ile kurulan iletişim mesajının iyi düşünülmüş olması ve en etkili iletişim aracının seçilmiş olması gerekir. İyi bir kurum sözcüsü olmak; iletişim danışmanı desteği ile hazırlanmakla mümkün olur.