YARATICI İLETİŞİM YÖNETİMİ


6 Ağustos

TimePR’da yaratıcı iletişim pratiği etkileme sanatı üzerine kuruludur. Yani, hizmet verilen kurum ve markanın mesajları, mevcut ve potansiyel müşterileri ile kilit paydaşlarını etkilemek için tasarlanır ve hayata geçirilir.

Bu noktada süreç marka ya da kurumu derinlemesine sorularla anlamak ve dinlemekle başlar. Zira markanın değerini ortaya çıkarmak ve orijinal bir anlatım, hikaye yakalamak için analiz ve tanımak şarttır. Ardından strateji, fikir ve proje gibi üretim gelir.

Tasarlanan her hikaye her proje; üretilen her içerik, her mesaj müşterilerin de işbirliğinde, organizasyonun iş hedefleri doğrultusunda oluşturulur. Akabinde tüm pazarlarda; yatırımcılar, medya, çalışanlar, iş ortakları ve tüketiciler ile buluşturulur. Hikâye tasarımı, içerik kurgusu ve marka yönetimi; kimin neye ihtiyacı olduğuna göre şekillendirilir.

Çünkü yenilikçi ve yaratıcı fikirler artık kurumlar için rekabetin olmazsa olmazıdır.

Peki, bir fikri yaratıcı yapan şey nedir? Büyük fikrin halkla ilişkiler kapsamında yaratıcı sayılabilmesi için sahip olması gereken nitelikler neler?

Bir şeyleri geleneksel yapılış yöntemleri ile çözümlemeye çalışmak yerine denenmeyen ve henüz bilinmeyenleri keşfe çıkmak önemlidir. Ancak her yeni fikir ilk etapta beraberinde risk taşıyabilir. Öncelikle fikirlerin davranışlar üzerinde değişiklik yaratabilmesi için hedef kitle için anlamlı olması gerekir. Bir diğeri ise fikrin etkisidir. Birçok kitle iletişim aracının ilettiği genel mesajlar tüketiciyi sıkar. İlgi uyandırmak daha önce düşünülmemiş, orijinal bir mesajın, fikrin bırakacağı etki ile sağlanır. Burada kritik nokta, sizin daha önce düşünmemiş olduğunuz fikir değil, hiç kimse tarafından düşünülmemiş bir fikir olmasıdır.

TimePR yaratıcı ekibiyle tüm bu koşul ve fikirleri harmanlayarak kurumlar için en doğru fikri en doğru şekilde üretir, süreçleri tasarlayarak hedef kitlesi buluşturur. Yaratıcı İletişim Stratejilerinin oluşturulması ve yönetilmesi hem Kurumsal İletişim, hem de Pazarlama İletişimi bağlamında hayata geçirilir.

TimePR tarafından sunulan Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi hizmetleri aşağıda listelenmiştir.

A-Kurumsal İletişim Danışmanlığı
–Stratejik İletişim Yönetimi
–Konu-Gündem-İtibar Yönetimi
–Lider İletişimi
–Kurum İçi İletişim Danışmanlığı
–Çalışan/İşveren Markası Yönetimi
–KSS İletişimi / Yönetimi
–Birleşme-Satınalma ve Halka Arz İletişimi
–Lansman İletişimi
–Kriz İletişimi
–Medya İletişimi

B-Pazarlama İletişimi
–Ürün/Hizmet İletişimi
–Kampanya İletişimi
–Proje İletişimi
–Medya İletişimi
•Geleneksel Medya İletişimi
•Dijital Medya İletişimi
•Influencer İletişimi

 

TÜM HİZMETLERİMİZ