14 Şubat

Üst Düzey Yönetim Ekiplerinde Hareketlilik Sürüyor


Dünya genelindeki 40 ülkede, 60’tan fazla ofisi ile faaliyet gösteren yönetici araştırma firması TRANSEARCH International’ın analizlerine göre, tepe yöneticilerinin yüzde 30’dan fazlası uluslararası mobilite motivasyonuyla iş değiştirmeyi planlıyor. TRANSEARCH Türkiye Yönetici Ortağı Murat Öztürk, global sonuçları değerlendirerek yönetim takımlarında görülen hareketliliğin dünyanın içinde bulunduğu yeni düzenin doğal bir yansıması olduğunu ifade etti. Öztürk, “Yönetim takımlarının iş değiştirme eğiliminin yöneticilerin kendi finansal gelişimlerinin ötesindeki diğer nedeni de pazarların içinde bulunduğu yoğun rekabet ortamı ve rekabetin beraberinde getirdiği fırsatlar” dedi.

Finansal nedenler, mobilite ihtiyacı ve hibrit çalışma arzusu öne çıkıyor
TRANSEARCH International analizlerine göre, tepe yöneticilerinin iş değiştirme planları içinde finansal nedenler, mobilite ihtiyacı ve hibrit çalışma arzusu üç ana faktör olarak öne çıkıyor. Finansal nedenlerin sadece kazanç ile ilgili değil, pazarların içinde bulunduğu finansal stres ortamını da kapsadığı düşünülüyor. Mobilite ihtiyacı, yöneticilerin kariyerlerini geliştirmek, farklı pazarlarda deneyim kazanmak veya uluslararası bağlantılar kurmak istemeleriyle ilgilendiriliyor. Yöneticiler, farklı kültürlerle etkileşime girmek, yeni pazarlarda stratejik vizyonlarını genişletmek ve uluslararası iş ilişkilerini geliştirmek konusunda fırsatları değerlendirmek istiyorlar. Çalışma yaşamına yönelik raporların neredeyse tamamının işaret ettiği esneklik ihtiyacı yönetim takımları için de geçerliliğini koruyor. Yöneticilerin esnek çalışma düzenlerine olan talepleri artarken, iş hayatı ile kişisel yaşam arasındaki denge giderek daha önemli hale geliyor. 2023 yılı değerlendirmesine göre, bu faktörlere bağlı olarak her üç icra kurulu üyesinden biri önümüzdeki 12 ay içinde iş değiştirmeyi düşünüyor. İcra kurulu seviyesindeki yöneticilerin üçte biri, iş değişikliği motivasyonunu finansal ilerlemeye bağlıyor. Tepe noktası yöneticilerinin yüzde 25’i hibrit çalışmanın bir zorunluluk olduğunu düşünüyor.

“Expat yöneticilerde Türkiye’ye dönme eğilimi gözleniyor”
2023 yılına dair veriler, tepe yöneticilerin iş değiştirme isteği ve motivasyonunun Türkiye’de de artan bir eğilimde olduğunu gösteriyor. Yöneticilerin bir bölümü yurtdışındaki fırsatlara odaklanırken, Türkiye’ye geri dönmek isteyen expat yöneticilerin sayısı da artış gösteriyor. Bu durumu değerlendiren Murat Öztürk, “Yurtdışında çok değerli expat yöneticilerimiz var ve kariyerlerine Türkiye’de devam etmek isteyen Türk expatların sayısı göz ardı edilemeyecek kadar fazla. Beyin göçünün yoğun olduğu bir dönemde bu tersine eğilim, kimi zaman ailevi nedenlerle kimi zaman da kültürel uyum sorunlarıyla açıklanabilir” dedi.

Türkiye her durumda çekici bir Pazar

TRANSEARCH International’ın Türkiye pazarını Ortadoğu ve Afrika için çok önemli bir merkez olarak gördüğünü belirten Murat Öztürk, “Türkiye’nin coğrafi konumu her alanda olduğu gibi yönetici arayışında da kritik önem taşıyor. Türkiye, Avrupa’ya olan yakınlığının yanı sıra Orta Doğu için de kritik bir köprü konumunda. Türk yöneticilerine değer katan bir faktör bu. Diğeri, coğrafi konumun ötesinde kültürel olarak doğu ve batı sentezindeki ustalıkları. Bir başka nokta da dünya ekonomisindeki kırılganlık ve değişim ivmesi, Türk yöneticilerinin adaptasyon yeteneklerinin değerini artırıyor olması. Ayrıca genç yönetici sayımızda hızlı bir artış var ve bu yöneticilerin eğitim düzeyleri dünya ortalamasının üzerinde” dedi.