29 Ağustos

”Yüz yüze”, çift ve aile terapisi mesleğine ışık tutuyor


Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) ve Pegasus Yayınları iş birliğiyle, Çift ve Aile Terapisi mesleğinin detaylarına ışık tutan “Yüz Yüze” adında bir kitap yayımlandı. Kitap, yalnızca aile terapisini benimsemiş olan meslek üyelerine değil, diğer ruh sağlığı hizmeti veren tüm profesyonellere, kendilerini terapi dünyasına girmek için hazırlayan öğrencilere ve kendi sorunlarına çözümler arayan veya günümüz Türkiye’sinde aile kavramı üzerine düşünen her yaştan okuyucuya hitap ediyor. Ayrıca psikoterapinin olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğu gerçeğini, çift ve aile terapisi vakaları üzerinden anlatması ile de bir ilki gerçekleştiriyor.

Türkiye’de “psikoloji” kavramı dilde sık kullanılır olsa da alanın uzmanları disiplinin gerçekte ihmal edildiğini anlatmak için zorlu parkurları geçmeye devam ediyorlar. Pegasus Yayınları ve Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin (ÇATED) iş birliği ile Türkiye’de Çift ve Aile Terapisi Öykülerini örnek vaka çalışmaları ile ele alarak, psikoloji literatürünün gündemine önemli bir konuyu kazandıran ve mesleğin detaylarına ışık tutan “Yüz Yüze” kitabı hazırlandı.

Kitabın hazırlanma sürecinde her ikisi de psikoterapist olan kitabın editörleri Yudum Akyıl ve Neval Güven, ÇATED üyesi terapistlerle görüşerek terapistlerin objektif bir dille hikâyeleri kaleme almalarına aracı oldu.

Yüz Yüze’den bir ilk!

“Yüz Yüze” adlı kitap; Türkiye’nin farklı şehirlerinde, birbirinden farklı yöntemlerle çalışan terapistlerin anlatımıyla, 10 farklı çift ve aile terapisi vakasını bir araya getiriyor. Bu hikâyeler, birbirinden çok uzak kültürel, toplumsal ve ekonomik yapıdaki ailelerde yaşanmış gerçek sorunlara getirilebilecek farklı yaklaşımları ve çözümleri örneklendiriyor. Akademik araştırmalardan beslenen ve bir rapor gerçekliğinden hareket eden kitap, vakalara dayanarak uygulamalar üretirken, aile içinde ya da çiftler arasındaki ruh sağlığını ilgilendiren sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğine dair canlandırma sunuyor. Okuyucuyu, psikologları ve terapistleri yönlendirme amacı taşıyan kitap, psikoterapinin olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğu gerçeğini çift ve aile terapisi vakaları üzerinden kılavuz niteliğinde bir anlatımla açığa çıkarıyor.

Kitabın bir ilki başararak benzerlerinden ayrıştığını belirten ÇATED Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Klinik Psikolog Emre Konuk “Çift ve aile terapistinin en sevdiği şey vaka sunumlarını içeren kitaplardır. Vaka kitaplarında, yalnızca bildiğimiz tekniklerin nasıl uygulandığını değil, aynı zamanda değişik yaklaşımların nasıl uygulandığını ve entegre edildiğini de görürüz. Ülkemizde tek tük de olsa değişik aile terapilerini anlatan kitaplar yayınlandı. Ancak vakaların derlendiği bir kitap yoktu. Bu kitap, bu boşluğu dolduracak bir içeriğe sahip” dedi.

Farklı psikoterapi türlerini karşılaştırma imkânı sunuyor

Kitapta yer alan her vakanın kendisine özgü bir öyküsü bulunuyor. Bu öyküler, çift ve aile olmak için yaşananları tümüyle yeniden düşünmeye imkân tanıyan bir zenginlik sunuyor. Kitapta vaka öykülerini vaka formülasyonları, terapi süreçlerinin anlatımı ve sonuçların tartışılması izliyor.

Kitapta duygu odaklı çift terapisinden yapısalcı aile terapisine, psikobiyolojik yaklaşımdan psikanalitik çift terapisine, gelişimsel yaklaşımdan psikodramaya ve stratejik aile terapisine pek çok yaklaşım karşımıza çıkıyor. Bu özelliğiyle kitap, okuyucuya farklı psikoterapi türlerini karşılaştırma olanağı da veriyor.

ÇATED hakkında bilgi almak için: www.cated.org adresi ziyaret edilebilir.