Kurumsal Hikâyeleştirme

İnsanoğlu öteden beri hikâyeler kullanarak birbiriyle iletişim kurmuş. Hikâyeler, günümüzde kapsamlı bir şekilde pazarlamada da kullanılıyor. Dünyada pek çok kurum tarafından sıklıkla kullanılan hikâyeler, en iyi reklamların içeriğinde de yer alıyor. Ürünlerin ve markaların akılda kalıcı olmasını sağlamak ve rakiplerinden...

Read More

Akıllı ve Yaratıcı Basın Bülteni

Yaratıcı bir basın bülteni, halkla ilişkiler stratejisinin olmazsa olmazıdır. Bu kısa ve etkili dokümanlar; yeni bir ürün piyasaya çıkarıldığında, etkinlik duyurularında ve diğer haber değeri olan konular için üretilir. Aslında, etkili basın bültenleri kurumunuz hakkında medyayı ve sektörü bilgilendirmekten daha...

Read More

Yeni Nesil Medya Danışmanlığı

Hızla değişen dünyamız gibi halkla ilişkilerde de birçok değişim yaşanıyor. Peki, medya ve halkla ilişkiler dünyasında yaşanan bu değişeme nasıl adapte olmak gerekiyor? Halkla ilişkiler değişiyor, ancak geleneksel bir yönde değil. Kitle iletişim araçlarının sayılarının artması ile birlikte günümüzde insanların...

Read More

Yaratıcı İletişim Stratejileri

Bilginin, teknolojinin ve rekabetin küreselleşmesi ile birlikte yaratıcılık ve herkesten farklı, ezber bozan düşünce kavramları ön plana çıktı. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler rekabetin bundan böyle olmazsa olmazı. Her iyi halkla ilişkiler kampanyasının arkasında bir “Büyük Fikir” vardır. “Büyük Fikir” dediğimiz...

Read More

Halkla İlişkilerde Ölçümleme

Halkla ilişkiler son 10 yıl içerisinde hızlı bir gelişme süreci yaşadı. Bu gelişme neticesinde kurumlara hedeflerine ulaşmalarında katkı sunan halkla ilişkilerde ölçümleme ve değerlendirme, planlama sürecinin son ve önemli aşamalarından biri haline geldi. Bir organizasyon için yürütülen halkla ilişkiler programı...

Read More